Ouderportaal >
Groep 7 

We beginnen elke dag met een dagopening. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, gebeden en gezongen. 
Naast het Christendom wordt er ook aandacht besteed aan andere religieuze stromingen. 

In groep 7 komen de volgende vakken aan de orde; 
Begrijpend lezen, Engels, Taal, Rekenen, Spelling, informatie verwerking, IPC en topografie. 
 
Op rekengebied wordt een scala aan begrippen aangeboden en uitgediept. Vooral het begrip "breuken" krijgt meer inhoud en  wordt gekoppeld aan het werken met "procenten". Cijferen  en  meten van afstanden, oppervlakte en inhoud is ook een belangrijk aandachtspunt. We werken met getallen tot een miljoen.
 

Wist je dat: 
  • je in groep 7 verkeerexamen doet?
  • je meer huiswerk krijgt? 
  • topo Europa wordt behandeld? 
  • groep 7 een hele leuke klas is?