Ouderportaal >

Contactgegevens:

Website:                      http://www.cbsoudzandbergen.nl
Naam Stichting:         Stichting Onderwijs van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

School:                        cbs Oud Zandbergen

RSIN nummer:          005182682L01
KvK:                             41180154
Adres:                         Prins Alexanderweg 1a
Postcode:                   3712 AD
Plaats:                         Huis ter Heide
Telefoon:                    030-6931819
 

Beleid:
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het geven van basisonderwijs en tracht dit te bereiken door:

  • Het oprichten en in stand houden van een school voor basisonderwijs.
  • Samen te werken met externen die een soortgelijk doel nastreven.
  • Zich aan te sluiten bij relevante organisaties.
  • In het schoolplan een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen te prioriteren.
  • Godsdienst onderwijs en levensbeschouwelijke vorming ruimte te bieden binnen het onderwijs.
  • De geloofspunten van de Zevende-dags Adventisten als grondslag te aanvaarden.
  • Het scheppen van een goed pedagogisch en didactisch klimaat voor kinderen en goede arbeidsomstandigheden voor werknemers.

    >> Schoolplan 
 

Bestuur
Voorzitter:                          I. Schorea
Secretaris:                          I. Sedney
Penningmeester:              B. Quack
Lid:                                      R. Bekkering


Directeur a.i. :                   J. Teunenbroek

Auditcommissie:
Voorzitter:                          F. Nolten
Lid:                                       E. Benen
                                             I. Schorea
                                             E. Karg

Financiën:                         >> Jaarrekening en Jaarverslag