Ouderportaal >
Procedure bij verlof

Met behulp van dit formulier kan een verzoek om vakantieverlof 8 weken voorafgaande aan het werkelijke verlof worden ingediend.
  • Verlof op grond van gewichtige omstandigheden dient 10 dagen van tevoren te worden aangevraagd.
  • De aanvraag wordt in eerste instantie door de directie beoordeeld op grond van de verlofregeling.
  • De aanvrager krijgt schriftelijk antwoord en de school ontvangt een kopie. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd/luxe verzuim is de schooldirecteur verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.
  • Als het verzoek meer dan 10 dagen betreft zal dit verzoek altijd worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente.