Ouderportaal >
HB-onderwijs Oud Zandbergen

Sinds 2009/2010 zijn op Oud Zandbergen 2 groepen voor fulltime HB-onderwijs: groep H1 voor leerjaar 5 en 6 en groep H2 voor leerjaar 7 en 8, beide met maximaal 20 leerlingen per groep. 
In deze groepen krijgen de kinderen de kernvakken gecompact aangeboden, waardoor er ruimte en tijd is om verbreding aan te bieden in de vorm van Engels, Muziek, ICT, schaken, Science en Spaans. Hiervoor zijn vakdocenten aanwezig. 

Voor aanmelding van uw hoogbegaafde kind(eren), kunt u terecht bij de directie.

Hier vindt u meer informatie over de aanmeldingsprocedure.