Ouderportaal >
Externe organisaties 

Wij werken samen met verschillende organisaties. 

 
 • Adventkerk 
  Basisschool Oud Zandbergen is in 1985 ontstaan vanuit een kleuterschool die al sinds 1957 op het terrein aanwezig was. De school is gesticht door de Zevende-dags Adventisten, een protestants christelijk kerkgenootschap dat de bijbel centraal stelt in zijn denken en zijn doen. 
  Vanuit deze levensopvatting onderwijzen en begeleiden wij de leerlingen op Oud Zandbergen. 

   
 • Peuterspeelzaal 
  Naast de school zit peuterspeelzaal Oud Zandbergen. Doordat wij op het zelfde terrein gehuisvest zijn, is een nauwe samenwerking mogelijk. Er wordt door de peuters regelmatig een uitstapje gemaakt naar de basisschool, zodat zij al een beetje kunnen kennismaken, voordat zij de overstap maken. Kinderen kunnen vanaf 18 maanden worden ingeschreven, vanaf 2 jaar zijn zij welkom.
  >> Wanneer leerlingen aangemeld zijn op de Peuterspeelzaal, zijn ze niet automatisch aangemeld voor de basisschool. 

   
 • Buitenschoolse opvang van de kinderen (B.S.O.) 
  Kinderen van Oud Zandbergen kunnen worden opgevangen bij BSO Kind & Co Oud Zandbergen. Deze BSO is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar en vindt in het schoolgebouw plaats.

   
 • Samenwerkingsverband ZOUT 
  Om elk kind de beste onderwijsplek te bieden, werken scholen samen. Dat gebeurt in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
  Onze school neemt deel aan Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (swv ZOUT)

   
 • Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  
  Door het ministerie voor Jeugd en Gezin is bepaald dat er in elke gemeente een CJG moet komen. Dit om een betere samenwerking te bevorderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat.