Ouderportaal >
Groep H1 

In groep H1 zitten kinderen van de leerjaren 5 en 6. Daarom zijn een aantal lessen gesplitst in niveaus (schrijven, rekenen, taal, lezen), maar er zijn ook veel gezamenlijke lessen (science, schaken, Engels, muziek, ICT, gym):

De dagen worden geopend met een gebed in de vorm van het liedje of een gebed. Daarna luisteren we naar een Bijbelverhaal, een spiegelverhaal, een gedicht of een gebed uit de methode Trefwoord. In deze methode komt niet alleen het Christendom aan bod, maar leren we ook over alle andere geloven van de wereld.

De methode Schrift is onze schrijfmethode. Deze methode leert ons alle schrijfvoorwaarden (bijvoorbeeld goed kunnen kleuren, de juiste schrijfhouding en de goede pengreep) en alle schrijfletters en kapitaal letters (hoofdletters). Belangrijk bij deze methode is het kijken naar je letters en handschrift. De schrijfletters n en p beginnen bijvoorbeeld hetzelfde, dus: kan je de n schrijven, dan kan je de p ook al heel ver!

Rekenen doen we m.n. met de methode De wereld in getallen. Deze methode telt per leerjaar 6 blokken van 6 weken, met in de laatste week een toets. In groep 3 staat de basis van erbij- en erafsommen tot 20 centraal. In groep 4 gaan de erbij- en erafsommen door tot 100 en komen de tafels van vermeningvuldiging erbij. Groep 5 maakt een begin met de deelsommen en leert erbij- en erafsommen te maken tot 1000.

Naast De wereld in getallen rekenen we ook uit Rekentijger. Hier staan veel uitdagende rekenopdrachten/-problemen in, die we vaak zelfstandig en in tweetallen maken.
Als methode voor taal hebben we Taal Actief (4e versie). In deze methode komen alle aspecten van taal aan bod: luisteren, lezen, zinsbouw, leestekens. Spelling doen we met de spellingkatern van de taalmethode, georganiseerd per leerjaar.

Op maandag krijgen we van juf Karin science en sterrenkunde. Daar leren we over de ruimte, het heelal, de planeten, sterren en manen, het weer, te veel om op te noemen! We hebben ook speciale lessen, waarbij we bijvoorbeeld naar de maan kijken en de maanstand bepalen.
 
Juf Rozemarijn geeft ons op woensdag Engels. Op vrijdagmiddag komt juf Carolien voor een lesje Spaanse taal en cultuur. Ook krijgen we schaakles, hiervoor komt meester Karel op dinsdag. Op donderdag staat muziek op het rooster. Hiervoor komt de ene keer meester Jaap, de andere keer meester Peter. Van meester Jaap krijgen we muziekles en meester Peter weet alles van onze laptops (Apples) en maakt ons daar wegwijs op. We leren foto's, filmpjes, websites, muziekstukken te maken.
 
Voor onze lessen wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode IPC: International Primary Curriculum. Deze methode beslaat aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuuronderwijs, kunstzinnige vorming, techniek en muziek en werkt met units (projecten), welke we tegelijk met andere groepen volgen.
 
Onze dagen sluiten we af met een gebed of een lied.
 En zo is er een dag voorbij!

 

Wist je dat in groep H1...

  • kinderen van leerjaar 5 en 6 zitten?
  • alle kinderen hoogbegaafd zijn?
  • de kinderen leren heel leuk vinden?
  • de kinderen erg van grapjes houden?
  • voorlezen een favoriete bezigheid is?
  • elke dag geopend wordt met een gebedje en Trefwoord?
  • elke dag ook afgesloten wordt met een gebed?
  • hard gewerkt wordt bij rekenen, taal, spelling, schrijven, IPC en verkeer?
  • ook Engels, schaken, science, muziek/ICT en Spaans gegeven wordt?
  • dit jaar bij cultuureducatie theaterlessen, erfgoedlessen en danslessen worden gegeven?