Ouderportaal >

Groep 6

Elke dag beginnen we met een dagopening. Dit doen we aan de hand van de methode Trefwoord. We zingen Bijbelse liedjes en er is gelegenheid om wat te vertellen in de klas. 

Daarna gaan we aan de slag met spelling en rekenen. Hier hebben we tot aan de kleine pauze de tijd voor. Na de kleine pauze starten we met taal. Tot aan de grote pauze is er tijd om het werk van die dag af te maken. Op de weektaak staan extra opdrachten voor als het werk af is. Na hun werk kunnen de leerlingen hiermee aan de slag.

Na het lunchen gaan de leerlingen naar buiten. Hier spelen ze tot 12.45 uur. 
Elke middag is er een moment van stil lezen. Daarna is de middag ingevuld met vakken zoals: Vekeer, topo, begrijpend lezen, IPC, Engels, creatieve vakken en cultuur educatie. Op de vrijdagmiddag kijken we naar een aflevering van nieuws uit de natuur.  

Wist je dat in groep 6……

  • de leerlingen kleuterdienst draaien? 
  • de leerlingen een boekbespreking en spreekbeurt houden?
  • de leerlingen elke dag hun agenda mee naar school moeten nemen?
  • de leerlingen dit jaar voor het eerst huiswerk mee krijgen?